Payrolling

Een bedrijf geeft de financiële verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen; het personeel komt in dienst bij Opwerk.

OpWerk neemt alle juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdrachten van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen van u over. Zo kunt u zich concentreren op uw kerntaken. 

Uw voordeel …

  • Geen arbeidsrechtelijke risico’s

  • Aantrekkelijk laag tarief

  • Administratieve lastenverlichting

  • Minder verplichtingen

  • Flexibiliteit en continuïteit in uw personeelsbestand

HOOFDKANTOOR

  • BUSINESS SPOT
    Lange Kleiweg 14, 2288 GK Rijswijk

TELEFOON

SOLLICITEREN

SALES

EEN GREEP UIT
ONZE PARTNERS