Maatschappelijk Verantwoord Bemiddelen

Door de vergrijzing zullen komende decennia veel mensen met pensioen gaan. Ook is er sprake van ontgroening: er komen steeds minder gekwalificeerde jongeren op de arbeidsmarkt. Wij gaan graag de uitdaging aan om de juiste werknemer alsnog te vinden.

OpWerk Intermediair is zich zeer bewust van deze problematiek en is in het kader van MVO om deze redenen een samenwerking gestart met o.a. het ROC Mondriaan en het Albeda College. OpWerk Intermediair biedt opdrachtgevers/werkgevers en deze doelgroepen/medewerkers de mogelijkheid aan om in contact met elkaar te komen.  Dit met als doel om elkaar eerder te vinden en een Werkgever-Werknemer relatie te bewerkstelligen.

OpWerk helpt de kandidaten d.m.v. sollicitatie trainingen, coaching, begeleiding, schuldhulpverlening ondersteuning, leer-werk banen, bemiddeling naar regulier werk en training Wat wil ik? vs. Wat is reëel?

OpWerk helpt werkgevers door uit deze doelgroepen een goede commerciële Werving&Selectie te doen en geschikte kandidaten voor te stellen. Onze dienstverlening houdt ook in dat we informeren, adviseren en begeleiden bij de belastingtechnische en subsidie voordelen bij het aannemen van kandidaten uit deze doelgroep.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? 

HOOFDKANTOOR

  • BUSINESS SPOT
    Lange Kleiweg 14, 2288 GK Rijswijk

TELEFOON

SOLLICITEREN

SALES

EEN GREEP UIT
ONZE PARTNERS